Skip til hoved indholdet
    Hjem En bedre hverdag Type 2-diabetes, KOL og Hjertesygdomme

Type 2-diabetes, KOL og Hjertesygdomme

Tilbud om rehabiliteringsforløb.

I Køge Kommune tilbyder vi rehabiliteringsforløb til dig med type 2-diabetes, KOL og hjertesygdom. Det kræver en henvisning fra egen læge eller en læge fra sygehuset for at deltage i et forløb.

Hør tidligere deltagere fortælle om deres oplevelse af et rehabiliteringsforløb. Find ud af om det er noget for dig og hvordan du kan komme med.

 

Anne får type 2-diabetes og melder sig til et rehabiliteringsforløb. Hun drømmer om et langt og godt liv i pensionsalderen.

 

Anita oplever forringet livskvalitet pga. KOL. Anita deltager i et rehabiliteringsforløb og får livskvaliteten tilbage.

 

Kjeld havde en forsnævret kranspulsåre i hjertet og bliver i tvivl om, hvor meget han kan tåle at træne. Han har aldrig været den store motionsdyrker og kan godt lide god mad. Rehabiliteringsforløbet hjalp og støttede Kjeld i at få skabt nye vaner.

Hvad omfatter et rehabiliteringsforløb?

Et rehabiliteringsforløb sammensættes individuelt, så det tilpasses dit behov. Forløbet kan bestå af en eller flere blokke. Du kan læs mere om disse nedenfor.

Træning

Består af 3 gange ugentligt træning i 10 uger både i naturen, i foreningslivet, en træningssal og hjemme. Der er fokus på konditions- og styrketræning samt inspiration til videre træning.

Madværksted

Består af 6 mødegange over ca. 3 måneder samt hjemmeopgaver. Der er fokus på teori og praktisk madlavning samt indkøb. 

Balance i hverdagen

Består af 6 mødegange over ca. 2 måneder. Der er fokus på mental sundhed herunder mindfulness, søvn, energiforvaltning m.m.

Kend din sygdom

Består af 2 mødegange. Den første gang handler om sygdomsforståelse - her er der mulighed for sammen med andre borgere, at tale med en læge om sygdommen, behandling og forebyggelse af følgesygdomme.

Den anden gang handler det om medicinhåndtering ved sygeplejersken.

Nærmeste pårørende kan deltage ved begge mødegange.

For borgere med KOL undervises der i åndedrætsøvelser, hoste og stødteknikker ved fysioterapeut.

Individuel diætistvejledning

Består af individuelle møder, der tager udgangspunkt i netop dine behov. Nærmeste pårørende er velkommen til at deltage.

Hvordan kommer jeg til at deltage

Hvis du er borger i Køge Kommune og har type 2-diabetes, KOL og hjertesygdom, har du mulighed for, at deltage i et rehabiliteringsforløb. Du skal henvises af din egen læge eller en læge på sygehuset og have dem til, at sende os en elektronisk henvisning. Lægen vurderer, om du opfylder henvisningskriterierne. 

Når vi har modtaget din henvisning, vil du modtage et brev fra en sundhedskonsulent med en tid til et informationsmøde og en individuel afklarende samtale med sundhedskonsulenten. 

De fleste af blokkene er gruppebaseret og forudsætter at du er selvhjulpen, forstår og taler dansk samt er motiveret for at deltage. Der ydes tolkebistand til individuel diætistvejledning.

Du får:

  • Hjælp og støtte til livet med en kronisk sygdom
  • Bedre velvære, både fysisk og psykisk
  • Fællesskab med andre i samme situation
  • Mulighed for at danne netværk