Skip til hoved indholdet
  Hjem Genoptræning

Genoptræning

Visiteret- og vedligeholdelsestræning samt træning efter sygehusophold

Genoptræningen bliver tilrettelagt sammen med fysioterapeuter og/eller ergoterapeuter. Træningen tilrettelægges sammen med dig. Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer og behov samt ud fra fysio- og ergoterapeuternes faglige vurdering i forhold til øvelsesvalg, træningsmængde og træningsintensitet. Det er din genoptræning og derfor også dit ansvar. 

Vi forventer af dig, at du er ansvarlig for din træning ud fra de anbefalinger, vi giver dig. 

Hvis du har været på sygehuset og har mistet en del af din funktionsevne eventuelt på grund af en skade eller et sygdomsforløb, kan du få genoptræning. Det er sygehuset, der vurderer om der er behov for genoptræning. Det vil også være sygehuset, der sørger for at udarbejde og tilsende en genoptræningsplan til Køge Kommune, der så vil indkalde dig til træning. 

Hvad er formålet med ydelsen

Det overordnede mål med genoptræning er, at du kan opnå højst mulig grad af din funktionsevne som tidligere. Det gælder både bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Alt sammen så du kan udnytte egne ressourcer til at klare hverdagen bedst muligt - nu og i fremtiden.

Hvad indgår i ydelsen

Dit genoptræningsforløb vil tage udgangspunkt i dine ressourcer og behov. Ved opstart vurderer fysio- eller ergoterapeuten dit træningsbehov og sammen udarbejder I en plan og mål for dit genoptræningsforløb. 

Din genoptræning kan være i form af: 

 • Holdtræning
 • Individuel træning
 • Hjemmetræning
 • Genoptræning på døgnrehabiliteringspladserne
 • Selvtræning efter instruktion
 • Video- eller telefonkonsultation 

Når du går til genoptræning, kan du for eksempel blive trænet i: 

Fysiske funktioner såsom gangtræning, balancetræning, styrketræning, kredsløbstræning udspænding med mere.
Kognitive funktioner som for eksempel opmærksomhed, rækkefølge, tænkning og struktur.
ADL-aktiviteter(Almindelig daglig levevis), der omhandler selvstændighed i forhold til almindelige gøremål. Din genoptræning kan ydes med anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler, herunder forskellige træningsapps. 

Varighed af genoptræningsforløb 

Din genoptræning er midlertidig. Varigheden af forløbet afgøres efter en faglig individuel vurdering og med udgangspunkt i den individuelt udarbejdede genoptræningsplanen fra sygehuset. Dog er dit genoptræningsforløb som udgangspunktet på maksimalt 3 måneder. Det vil være sygehuset, hvor du er udskrevet fra, der udarbejder din genoptræningsplan. Du skal være opmærksom på, at dit træningstilbud kan afsluttes før tid på baggrund af en faglig vurdering. Ligeledes kan dit genoptræningsforløb indstilles, hvis du udebliver to gange uden afbud og/eller gyldig grund. 

Hvem kan tilbydes genoptræning 

Alle borgere, der har en genoptræningsplan efter endt sygehusophold. 

Egenbetaling 

Genoptræningen er gratis. Hvis du ikke er i stand til at befordre dig til genoptræning kan denne blive bevilliget. 

Hvordan tilbydes genoptræning 

Du vil efter hospitalsudskrivelse blive kontaktet af Træningsenheden. Genoptræningen vil blive iværksat indenfor 7 kalenderdage efter, at du er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan. 

Afmelding/afbud 

Afbud kan meldes på tlf.: 5656 5649

Hvis du har mistet en del af din funktionsevne kan du få genoptræning eller vedligeholdelsestræning, således at du har mulighed for at genvinde dit tabte funktionsniveau.

Hvad er formålet med ydelsen

Det overordnede mål med træning er, at du kommer til at opnå højst mulig grad af din funktionsevne som tidligere. Det gælder både bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Alt sammen så du kan udnytte egne ressourcer til at klare hverdagen bedst muligt - nu og i fremtiden. 

Hvad indgår i ydelsen 

Dit træningsforløb vil tage udgangspunkt i dine ressourcer og behov. Ved opstart vurderer fysio- eller ergoterapeuten dit træningsbehov og sammen udarbejder I plan og mål for dit genoptræningsforløb. 

Din træning kan være i form af: 

 • Holdtræning Individuel træning Hjemmetræning
 • Selvtræning efter instruktion Video- og telefonkonsultation

Når du går til træning, kan du for eksempel blive trænet i: 

Fysiske funktioner såsom gangtræning, balancetræning, styrketræning, kredsløbstræning udspænding med mere kognitive funktioner som fx opmærksomhed, rækkefølge, tænkning og struktur ADL-aktiviteter (Almindelig Daglig Levevis), der omhandler selvstændighed i forhold til almindelige gøremål. 

Din træning kan ydes med anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler, herunder forskellige træningsapps. 

Hvad er ydelsens varighed 

Din genoptræning er midlertidig. Varigheden af forløbet afgøres efter en faglig individuel vurdering og med udgangspunkt i dine ressourcer og behov. Dog er dit træningsforløb i udgangspunktet på maksimalt 3 måneder. Du skal være opmærksom på, at dit træningstilbud kan afsluttes før tid på baggrund af en faglig vurdering. Ligeledes kan dit genoptræningsforløb indstilles, hvis du udebliver to gange uden afbud og/eller gyldig grund. 

Hvem kan få træning 

Du kan få træning, hvis du er visiteret til en ydelse i Køge Kommune, men oplever tab i din funktionsevne. En visitator vil foretage en konkret og individuel vurdering af din funktionsevne samt dit potentiale for at fastholde og udvikle dine færdigheder. Træning tilbydes primært ældre borgere. Andre voksne kan dog også i begrænset omfang få ydelsen. 

Det vurderes at: din funktionsevne er begrænset, og at du har behov for et træningsforløb, der kan hjælpe dig med at genvinde dit funktionsniveau, du kan deltage i træningen og har potentiale for at genvinde dine færdigheder og du er ude af stand til at få dit træningsbehov dækket på anden vis, herunder fx ved deltagelse i øvrige kommunale og private sundhedstilbud eller ved at gå i et motionscenter. Du skal herudover være opmærksom på, at ydelserne ikke kan kombineres med vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvisning, hvis det handler om samme henvisningsårsag/funktionsfald. 

Egenbetaling 

Selve træningen er gratis, men har du brug for kørsel til træning skal du selv betale efter gældende takst. 

Hvordan visiteres jeg til et træningsforløb 

Efter en visitator har visiteret dig til et træningsforløb, vil du blive kontaktet af Genoptræningen. Som hovedregel vil træningen blive iværksat inden for 10 hverdage. 

Du kan kontakte Visitation, Køge Kommune, Tlf.: 5667 2626

Afmelding/afbud 

Afbud kan meldes på tlf.: 5656 5649 - Kontaktoplysninger

Det er et 8 ugers træningsforløb.  

Du skal have en individuel samtale med en fysioterapeut og/eller ergoterapeut. I tilrettelægger træningen ud fra dine ressourcer og behov.

Træningsforløbet handler om at styrke din arbejdsfunktion og arbejdsevne. Du henvises til genoptræningsforløb hos din sagsbehandler i Jobcenteret. 

Jobcenter, Tlf.: 5667 6680 

Du bedes medbringe: 

 • Indendørs sko med hælkappe, der kan sidde fast på fødderne.
 • Løstsiddende tøj, som du kan bevæge dig i. Der kan ikke trænes i jeans/cowboybukser.
 • Drikkedunk
 • Håndklæde 

Omklædning: 

Der er omklædningsfaciliteter, hvor du kan klæde om og opbevare dine ejendele i aflåste skabe. 

Du kan få bevilget kørsel efter en faglig vurdering af fysio- eller ergoterapeuten. Det er fysio- eller ergoterapeuten, som sørger for at bestille kørsel til dig. 

Der er tilknyttet en professionsbachelor i ernæring i Træningsenheden, hvis fokus er småtspisende borgere, der har tabt muskelmasse i forbindelse med indlæggelse eller anden funktionstab.

Formålet med denne ydelse er vægtøgning eller vægtstabilitet i forbindelse med genoptræningsforløbet for at opnå størst udbytte af genoptræningsforløbet. 

Det er vigtigt, at du giver besked i god tid, hvis du er forhindret i at deltage i træningen. Giv gerne din terapeut besked gangen inden du bliver forhindret.

Udebliver du fra 2 aftaler eller melder du afbud uden grund gentagne gange, antager vi, at du ikke har behov for genoptræning og dit træningsforløb vil derfor blive afsluttet. 

Afbud kan meldes på tlf.: 5656 5649

Vi er mange, der træner og har fat i træningsredskaberne hver dag. 

Hænderne er den hyppigste årsag til smittespredning af sygdomsfremkaldende bakterier. Vi går ind for en god håndhygiejne, og derfor er der flere steder på centret opstillet pumper til hånddesinfektion, som du bedes anvende når du ankommer til din træning og løbende under træning når du har benyttet redskaber og maskiner. 

Derudover anbefaler vi, at du hoster og nyser i dit ærme samt bliver hjemme hvis du er syg.