Skip til hoved indholdet
    Hjem Daghjemmet

Daghjemmet

Hvad tilbyder vi

I Daghjemmet arbejder vi for at styrke og bevare din selvstændighed og livskvalitet. Vi samarbejder på tværs og laver forskellige aktiviteter både fysisk træning, bl.a. morgengymnastik, gåture, træning i træningsmaskiner, cykelture samt socialt samvær, fx sang, spil, banko. Vi inddrager i alle aktiviteter efter funktionsniveau, ønsker og behov.

Vi spiser frokost i Daghjemmet, og vi får mad fra rådhusets kantine.

Vi fejrer de forskellige højtider med frokost og dertil hørende aktiviteter.

Der er mulighed for et middagshvil, hvis du har behov for dette.

I Daghjemmet er vi op til 22 borgere på en dag og 6 medarbejdere.

Hvordan får du en plads

Du er over 18 år og bor i egen bolig. 

Har nedsat funktionsniveau og din pårørende har brug for hjælp, støtte og aflastning grundet pasningsopgaven.

Du kan visiteres fra 1 til 5 dage om ugen fra kl. 10 til 15 på hverdage.

Du og visitatoren aftaler at mødes hjemme hos dig, hvor dit behov vurderes.

Hvad koster det

Det er gratis at benytte Daghjemmet. Du skal dog selv betale for forplejning, hygiejneartikler, materialer, arrangementer og transport til og fra Daghjemmet.

Pårørende

Kurset "Lær at tackle hverdagen som pårørende", er for pårørende til voksne med langvarig sygdom.

Kontakt

Daghjemmet, Tlf.: 5667 6636

Visitationen, Ældre- og Sundhedsafdelingen, Tlf.: 5667 2626

Andre daghjem

Møllebo Daghjem
Nørre Boulevard 101
4600 Køge
Tlf.: 5667 6540

Tingstedet Daghjem
Vedskøllevej 1A
4681 Herfølge
Tlf.: 5667 6615