Skip til hoved indholdet
    Hjem Træning i hverdagslivet

Træning i hverdagslivet

Træning i eget hjem med fokus på almindelige dagligdagsaktiviteter.

Hvad tilbyder vi

Vi arbejder efter, at du bliver så selvstændig og uafhængig af hjælp som muligt.

Vi er et stærkt tværfagligt team der er til for, at du som borger kan få de bedste mulige betingelser for at vedligeholde og øge dit funktionsniveau. Vi arbejder med træning i dit hjem med fokus på almindelige dagligdagsaktiviteter.

Afhængigt af dine behov og mål for forløbet kan følgende indgå i dit hverdagsrehabiliteringsforløb:

  • Hjælp og støtte til selv at kunne aktiviteter, du har vanskeligt ved.
  • Fx hvis du føler dig utryg og har svært ved at bade selv, kan vi hjælpe dig med at træne og finde en løsning der gør, at du føler dig sikker og tryg ved dette.
  • Hjælp og støtte til planlægning
  • Fx hvis du har svært ved at planlægge indkøb, kan vi sammen arbejde efter at udvikle vaner og rutiner, så du selv kan klare dette.
  • Du kan få vejledning, rådgivning og træning med forskellige arbejdsredskaber og opøve mere hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
  • Du kan få støtte til at genoptage - eller starte - aktiviteter udenfor hjemmet.

Vi tror på at et godt forløb bygger på løsninger, vi finder i fællesskab. I hverdagsrehabilitering er teamet faglige eksperter. Men du er ekspert i dig og den viden er afgørende for et godt forløb.

Vi gør vores bedste for, at du opnår dine mål i dit forløb hos os, og at du får den rette støtte, pleje, og træning i dit forløb.

Hvis du efter forløbet fortsat har behov for hjælp og skal have hjælp fra hjemmeplejen, sørger vi også for at samarbejde med hjemmeplejen, så de får viden om hvilke ressourcer og styrker du har opnået.

Hvordan får du hjælpen

Som borger kan du visiteres til et forløb, hvis du er berettiget til at modtage hjælp efter Serviceloven § 83.

For at blive visiteret til et rehabiliteringsforløb, så kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen på tlf.: 5667 2626.

Du kan læse mere på www.koege.dk om hjemmehjælp og hverdagstræning.

Kontakt

Hverdagsrehabilitering kan kontaktes, på tlf.: 5667 6403, når du er visiteret.

Hvem er vi

Vi er et tværfagligt sammensat team, som består af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og ergoterapeuter. 
Vi arbejder tæt sammen med Genoptræning, Døgnrehabilitering og kollegaer rundt omkring i kommunen.
Vi har base her i huset, men vores kerneydelse udføres i eller omkring borgerens eget hjem eller nærområde.